Kol 3, 17: „Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”

2017.01.23. Presbiteri gyűlés

Comments are closed.