Fil 3, 14: „De egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”

Gárdonyi Református Temető

A Gárdonyi Református Egyházközség mint a református temető tulajdonosának és fenntartójának felhívása !

A 2018. ÉVBEN ÉS AZ ELŐTTE VALÓ ÉVEKBEN LEJÁRT SÍRHELYEKET KÉRJÜK MEGVÁLTANI, EGYEZTETNI ÉS BEFIZETNI SZIVESKEDJENEK:
GÁRDONYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG,
LELKÉSZI HIVATAL
2483. GÁRDONY,
BÓNÉ KÁLMÁN UTCA 8.
HIVATALI IDŐ: KEDDTŐL PÉNTEKIG , 9 – 12 ÓRÁIG
Bejelentkezés hivatali időn kívüli időponthoz: 30/584 6016 számon lehetséges.
Nagyon szépen köszönöm: Éva

——————————————————–

A Gárdonyi Református Egyházközség Presbitériumának 2012/01/03.számú határozata a sírhely megváltásról:
Aki teljes jogú egyháztag annak 8.000.-ft 25 évre a sírhely megváltás.
Járulékot nem fizető református gárdonyi lakos (névjegyzékben szerepel) 30.000.-ft
Más felekezetű gárdonyi lakos 35.000.-ft
Járulékot máshol fizető református, nem gárdonyi lakos: 25.000.-ft
Más felekezetű nem gárdonyi lakos 50.000.-ft 25 évre a sírhely megváltás.

A fentiek természetesen 1 sírhelyre vonatkoznak, mivel van dupla és tripla sírhely is.

————————————–
A Gárdonyi Református Egyházközség Presbitériumának 2012/03/17. számú határozata:
A temetőhasználati díj, ha a temetést nem lelkészünk végzi, 15.000,- forint alkalmanként. A történelmi egyházak (református, katolikus, evangélikus, baptista) számára a temetés végzése díjmentes.
A temetőhasználati díjat alapvetően nem a temettetők plusz költségeként kellene megjelenjen, hanem a szolgáltatást végző kell beépítse eddigi áraiba, ahol eddig nem járult hozzá a temető tetemes fenntartási költségeihez, ezt kvázi ingyen használta.

————————————-

Tisztelt Temetőlátogatók!

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy bárminemű szemetet kizárólag a bejárattól balra elhelyezett konténerbe szíveskedjenek lerakni!


Az elmúlt években megkezdett rendezési munkák ellenére a temető számos pontján éktelenkedik különböző rendű és nemű szemétkupac.
Ezek megszüntetésére kérjük, hogy
– a konténert magát használják a szemét elhelyezésére, a temető területén bárhol még megtalálható kupacokat ra ne rakjanak semmit, s újakat se kezdjenek,
– kizárólag a sírok gondozása során keletkezett, főként növényi hulladékot helyezzék el itt,
– a sírok szerkezeti elemeinek készítése és karbantartása során keletkezett hulladék elhelyezését a sírhelyet bérlők vagy a kivitelezést, karbantartást végző iparosok maguk oldják meg, ezeket szállítsák el,
– semmilyen külső forrásból eredő szemét ne kerüljön a temető területére – sem bérlőktől, sem a környéken lakóktól, sem az itt munkát végzőktől.

A konténeres szemételszállítás is tetemes költséggel bír, ezen felüli munkák és szemételszállítás aránytalanul nagy terhet ró költségvetésünkre az esztétikai hiátusok keletkezésén felül.
A megkezdett rendezési munkálatokat, mindannyiunk örömére tovább folytatjuk. Ennek értelme azonban csak akkor jelenik meg, ha kivétel nélkül mindenki figyelembe veszi az elmondottakat!

Testvéri üdvözlettel:

a Gárdonyi Református Egyházközség Presbitériuma

Vélemény, hozzászólás?