Róm 11, 22: „Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz.”

Történelmünk fényképekben

Kedves Testvérek és minden idelátogató vagy idetévedő! A honlap remekbe szabott történeti áttekintéséhez adalékként kezdtük feltölteni fellelhető régi képeinket.
A fényképeken lévők azonosításához szívesen veszünk bármilyen segítséget (a fotok@gardonyrefhir.hu e-mail címre).
A lapon lévő képekre kattintva az teljes, nagy-felbontású méretben jelenik meg, már amennyire régi fotókat sikerül részleteiben kibontani. Egyes gépeken ha a kurzorjel a nagyítva kibontott képen + jelet mutat, az azt jelenti, hogy rákattintással tovább nagyítható az a részlet, ahol éppen az egérjel tartózkodik.

nagytiszteletű Karl Melinda lelkipásztorsága 2012-től

Peterdi Dániel, egyházkerületi főjegyző iktatta be nagytiszteletű lelkész asszonyunkat.
  

 

nagytiszteletű Oláh László lelkipásztorsága 2003 – 2012.

2012. május 31. konfirmáció

Nt. Oláh László lelkipásztor és nt. Oláhné Karl Melinda lelkipásztor a konfirmandusokkal

2010. szeptember
A Trianoni Kereszt avatása az újonnan alakult női kórus közreműködésével:

—————————————————————————————————————————————————-nagytiszteletű Oláh László lelkipásztor, nagytiszteletű Oláhné Karl Melinda segédlelkész, Kállóné Sághy Mária, Baloghné Szűcs Klára, Takács Mária, Simicz Zsuzsa, Torda Molnár Enikő, Bérczes Judit, Vörös Villő, Pancze Miklósné Mária, Györök Beáta, Ádámné Mária, Szabó Mária, Mohai Judit karnagy

.
2006. május – konfirmáció

2004. május 30. – konfirmáció

Nt. Oláh László lelkipásztor a konfirmandusokkal és hozzátartozóikkal

Az agárdi konfirmandusok: Zsinka Szilvia, Schlaghammer Judit, Kalló Franciska és Archipenkov Nóra. Majd az első úrvacsora.

.
.
.

nagytiszteletű György Attila lelkipásztorsága 1996-2003

És 2003-ban már Montreálban:

.
2003. február
nagytiszteletű György Attila lelkipásztor búcsúzik Montreálba utazása előtt:

———————————————————— Bakos Gyula, Papp Margit, Gölöncsér Éva, Leimszider Ferencné, Trájer Györgyi, XY, Magyar Árpádné, Polli

.

.

———————————————————- Leimszider Ferencné, Trájer Gyöngyi, XY, Magyar Árpádné

———————————————————— Juliska néni, Császár Istvánné, Bakos Gyula, Papp Margit, Gölöncsér Éva

.

.

.

.

.

 

.
2001. május
Nagytiszteletű György Attila lelkipásztor:
 

 
György Attila és a gitár ……………………………………………. Kopjafa avatás bevonulás
.
2000. június
Konfirmandusaink Nt. György Attilával:

.
1999. július

—————————————————————————————————————————————————- Hittanos kirándulás Zsámbékra – 1. sor: Molnár Eszter, Tényi Edina, Szabó Dóri, Bánóczki Móni, XY, XY 2.sor: Laurinyecz Hani, Balogh Dóri, Lipták Timi 3. sor: Császár Attila, Ánoki Miki

Egy szép hímzés – magyar zászlóval – készítette: Bojtosné Nagy Irén

1998.

———————————————————————– 1998. január: Hittanos kiránduláson: Bánóczki Tamás, Balogh Laci, Stokinger Gábor és Ánosi Miklós

.
Konfirmandusaink májusban:

—————————————————————————————————————————————————- XY, XY, Tényi Edina, XY, XY, nagytiszteletű György Attila lelkipásztor, XY, Császár Attila gondnok, XY, XY, XY, XY, XY, Braun-Brand Judit

—————————————————————————————————————————————————- XY, XY, Simicz Zsuzsa, nagytiszteletű György Attila lelkipásztor, XY, Császár Attila gondnok

.
1998. július

—————————————————————————————————————————————————- Hittanos tábor Mezőtelkiben (Nagyvárad mellett) – nagytiszteletű Jakabffy Zsolt lelkipásztor, nagytiszteletű György Attila lelkipásztor, Gölöncsér éva

Komárnói kirándulás Nt. György Attilával:

1997.

———————————————————————– 1997. július – hittan tábor Csákvárott: Tényi Edina és a csillaghotel

 
Erdélyi vendégek ………………………….. Német vendégek

.
1995.

Császárné Marika és az elektromos orgona _____ nt. György Attila és nt. ifj. Hegedűs Lóránt
.
.
.
.

nagytiszteletű Borsos Péter lelkipásztorsága 1980-1995

.
1988.
a 15 tagú Presbitérium júniusban:

Kardos József gondnok, Szabó István, Babai Pál, Barna Miklós, Csákvári Béláné, Göndöcsné Ferencné Téglás Erzsébet – nem presbiter volt, nt. Borsos Péter lelkész, Vacsi Dánielné, Bóné László, Krecs István, Tereánszki László (Ő harangozott és a Református Lapot is árúsította, Göndöcs Ferenc, Botos György, Simon Gyuláné, Császár Istvánné Marika
.

1988.05.15. Konfirmáció

A következő 2 képen Papp Gábor konfirmandus látható családjával, ismerősökkel:1980.  nt. Borsos Péter lelkipásztor beiktatása:

Főtiszteletű Szénási Sándor esperes Bicskéről, középen hátrább szemüvegben Katona János lelkész

.
.

nagytiszteletű Szilvássy Géza lelkipásztorsága 1969-1980

1980. szeptember – istentiszteleten

—————————————————————————————————————————————————- Második sorban: Gölöncsér István, Gölöncsér Istvánné, Papp Sándorné, ..

.
.
1977. május
Konfirmandusaink

—————————————————————————————————————————————————- Gölöncsér Éva, XY, XY, Bognár bácsi, nagytiszteletű Szilvássy Géza lelkipásztor, XY, XY

.
1975. június
Gyülekezeti kirándulás: Polgárdi – Igal

1974. július
Gyülekezeti kirándulás Veszprémbe:

1973. május 23. konfirmáció

—————————————————————————————————————————————————- Álló sor: XY, Lengyel Erzsébet, Sipos Katalin, Asztalos irén, XY, XY, XY, Gölöncsér Éva, XY Ül: nagytiszteletű Szilvássy Géza lelkipásztor és Botos Lajos gondnok

és családtagokkal:

majd konfirmáció után vendégség:

1973. augusztus 25.
Gyülekezeti kirándulás Tihanyba:

és Balatonfüreden

1973. december 24. Karácsony

1971. május
Konfirmandusaink 

Karácsony

—————————————————————————————————————————————————- 1971 Karácsony, állnak: Vörös Jutka, Tényi Antal, Gölöncsér Éva

.
1970. április
Úrvacsorás istentisztelet

—————————————————————————————————————————————————- Bognár Lajos gondnok és Závodi istván Bal sor: Gölöncsér Éva, Faragó Rózsa, Faragó Józsefné és Papp Sándorné

1970. május
Konfirmandusaink a templomban

—————————————————————————————————————————————————- Alsó sor végén: Gölöncsér Erzsébet

és a templom oldalán:

700523GardRefKonfirmandusokB

1970. december 24.
Hittanosok karácsonyi ajándékozása

.
.
.

nagytiszteletű Gulyás Péter lelkipásztorsága 1930-1969

.
1969. május
Konfirmandusaink

.

.
1948. Az agárdi templom képeslaprészleten:

.
A II. Világháború során egyházi irataink zöme sajnos megsemmisült.
.

Néhány képpel adózzunk a Göndöcs házaspárnak, akik egyházközségünkre hagyták a Munkás utcai ingatlanjukat végrendeletükben
1944. esküvő a templomban és kép a háznál

Egy 1943-as kép Göndöcsék Ferencékről:

És végül egy 1939-es kép Göndöcsné Erzsike (Bözsi) néniről:

.

.
1944. március – református óvodánk csoportja

.
Agárdi képeslap, benne az agárdi templom – 1941-es postázású képeslapon:

Keressük az eredetit vagy jobb felbontásút!!
.
1940. február
A Presbitérium:

A Gárdonyi Református Egyház 1940-41-ben. Állós sor: Simon György, Kardos József, Moharos Dániel, Kotrik Gyula, Barabás Imre, Tóth Dániel Ülő sor: Bori István, Kovács István, Sigrai István, nagytiszteletű Gulyás Péter lelkipásztor – 1930-tól 1968-ig szolgált nálunk, Gárdonyi Lajos (tanító)

.
.
.
1937. június 27.
Átadták az agárdi templomot. A beiktatáson részt vett Ravasz László református püspök is.

.
.
1930. április 27. nt. Gulyás Péter lelkipásztor beiktatása
25 éves lelkészségén erről írt saját szavai:

.

nagytiszteletű Tóth Kálmán lelkipásztorsága 1890-1929

.
1927. a református óvoda indulása

A frissen nyílt óvoda első csoportjaiba járt volt presbiter testvérünk, az 1929-es születésű Babai Bálint, 2 éves korától.

.
1921.

.
.
1861 – 1890.
Nt. Farkasdy Károly lelkész ismét
.
1855 – 1861.
Nt. Koncz Imre lelkész
.
1853 – 1855.
Nt. Farkasdy Károly lelkész
.
1848 – 1853.
Nt. Kiss Károly lelkész
.
1839 – 1848.
Nt. Veres Bálint lelkész
.
1831 – 1839.
Nt. Farkas Dániel lelkész
.
1815-1830.
Nt. Horváth Dániel lelkész
.
1807 – 1815.
Nt. Győri József lelkész
.
1806-1807.
Tóth Dániel tanító
.
1804 – 1805.
Maller Ferenc lelkész
.
1804.
Nt. ifj. Tanárki János elhalálozik, 10 árvát hagyván maga után
.
1803.
Nt. ifj. Tanárki János szolgálata
.
1784. március 25.
Nt. Tanárki János megkezdi lelkészi szolgálatát
.
1783. november 2.
Nt. Gózon István, zámolyi prédikátor első hivatalos szolgálata Gárdonyban.
.
1781.
II. József kalapos király türelmi rendeletének kiadása
.
1773.
Egyik-másik háznál időnként összejöttek énekelni és imádkozni, valószínűleg a tanító prédikált is, vagy bibliamagyarázatot tartott. 1773-ban már Gyöngyösi László, 1779-ben Salánki Füri Ferenc tanító említtetik, mint a fiúk és lányok inspectorai. A keresztelést és esketést, amint azt a pákozdi egyház anyakönyvei igazolják, a pákozdi prédikátor végezte.
.
1749.
A veszprémi katolikus püspök intézkedésére a vallásgyakorlat 1749-ben hivatalosan beszüntettetett. 1772 előttről nem találtunk adatokat, mert valószínűleg, a gárdonyi presbiterek (nemesek), nem jelentették sem a vármegyénél, sem az egyházkerületnél, nehogy ismét bajba keveredjen és a tanítást eltiltsák.
.
1745.
Az 1745. évben, hogy helyben is tarthassanak istentisztelet, valamint, hogy a gyermekek vallásoktatásában részesülhessenek, elhatározták, hogy lévitát fogadnak, valamint, hogy helyiséget is építenek erre a célra. Ezen első lévitát Csuthi Jánosnak hívták.
.
1736.
A gárdonyi filia gyermekei 1736-tól (a pákozdi anyakönyvek tanúsága szerint) Pákozdon keresztelik meg. Ide Gárdonyba is kijárt néha Csúzi Cseh János prédikátor.
.
.
Azonosítatlan időpontú fényképek:
Csoportképek a templom oldalán:

Egyházközségi kirándulás 3 azonosítatlan időpontú fényképe,  a harmadikon a medencében Szilvássy Géza lelkipásztor is látható.
A gárdonyi református templom:

Istentisztelet Gárdonyban:

.

Varga Pál kiskunlacházi fényképész ismeretlen időpontú fényképe egy juhász házaspárról – kérdés, hogy a mi gyülekezetünk tagjai voltak-e, vagy máshol készült a fénykép

.
Konfirmáltak Borsos Péter lelkipásztorral:

.
.
Azonosítatlan időpontú fényképek korábbról:

A Gárdonyi Református Iskola: Keressük az eredetit vagy jobb felbontásút!!
A gárdonyi főutca, rajta a református templom: Keressük az eredetit vagy jobb felbontásút!!

..

Vélemény, hozzászólás?