Tanévnyitó a Zichyújfalui Református Általános Iskolában – 2019. szeptember 1.

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!

2018. December. Református Hírek

Advent napjait éljük, készülünk a Megváltó születésnapjára.
” Íme a szűz fogan méhében és fiút szül és Immánuélnak nevezik majd”- ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
Máté evangéliuma 1,23.
A legnagyobb örömhír: velünk az Isten! Rövid ideig testben volt közöttünk, ma a Szentlélek által van közösségünk Vele, s az írott Ige beszél róla. Senki sincs magára hagyva, nem vagyunk egyedül, hittel közeledhetünk hozzá és személyes kapcsolatba kerülhetünk az élő Istennel Jézus Krisztus, a Fiú által. Van aki bolond beszédnek tartja ezt, s van aki életet nyer belőle, örök életet. Szabad akaratunk van a döntéshozásban, ez is Isten szeretetéből fakadó. Élet születését ünnepeljük karácsonykor a betlehemi pásztorok csodálatával és angyalének zengésével kísérve s ha ez hittel párosul bennünk, akkor közben a saját újjászületésünk történése zajlik örömtelien mélyen a lelkünkben. Karácsonykor Isten ÉLETET, élet lehetőségét ajándékozza az embernek. Merjük elfogadni és megköszönni! Ünnepeljünk együtt!
Ünnepi istentiszteleti rend:

AGÁRD:

December 24-én, 15.00 órakor Szenteste, a hittanosok szereplésével az agárdi templomban.
December 25-én, 9.30 órakor Karácsony I. úrvacsorás ünnepi istentisztelet. (templomban)
December 26-án, 9.30 órakor Karácsony II. úrvacsorás ünnepi istentisztelet. (templomban)

GÁRDONY:

December 23-án advent 4. vasárnapján 11.00 órakor istentisztelet a gárdonyi hittanosok karácsonyi műsorával, a fűtött gyülekezeti házban.
December 24-én Szentesti istentisztelet 17.00 órakor a gyülekezeti házban.
December 25-én és 26-án, 11.00 órakor Karácsony I. és II. ünnepi úrvacsorás istentiszteletek.
December 31-én, 16.00 órakor óévi hálaadó istentisztelet, ahol imádsággal emlékezünk a 2018-ban elhúnyt Testvéreinkre is.

ZICHYÚJFALU:

December 25-én, 15.00 órakor úrvacsorás karácsonyi istentisztelet az iskola épületében.
2019. január 1-én, 11.00 órakor újévi évköszöntő istentisztelet Gárdonyban a gyülekezeti házban. Január és február hónapokban összevontan csak Gárdonyban lesz istentisztelet a szokott időben: 11.00 órakor a fűtött gyülekezeti házban.
Nagy szeretettel hívom a Testvéreket az alkalmakra.
Áldást békességet kívánok, boldog Karácsonyt mindenkinek!

Karl Melinda lp.

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!

2018.Május. Református Hírek

ApCsel 2, 1-4.
Pünkösd a Szentlélek kitöltetése és a keresztyén egyház születésnapja. A Lélek erejével,-dünamiszával- betöltekezett tanítványok bátor bizonyságtétele a feltámadott Jézusról, aki a Krisztus, magával ragadott vagy 3000 férfit, akik megbánták bűneiket, istentelenségüket és megkeresztelkedtek azon a napon. Így született meg a keresztyén egyház és így él ma is híveiben a Krisztus test. A Lélek ma is megeleveníti a Szentírás betűit, meglátom annak fényében magam, bűnbánatra vezet és bűnvallástételre, a hit döntése megszületik a szívben, és íme új ember áll előttünk: a krisztusi, akinek bűnei megbocsáttattak, aki szeretet kapcsolatban van az élő Istennel mindörökké. Fejében rend van, mert tudja kihez tartozik, szíve élő és szerető, cselekedeteiben aktív, mert Isten Országát építi. Egyszerű, kristálytiszta folyamat ma is. Így születnek új életek, új kezdet.
Örömmel hirdetem, hogy gyülekezetünkben Pünkösdkor 40 ifjú és 2 felnőtt fog konfirmálni, azaz szövetséget kötni, erősíteni az élő Istennel. Többen most fognak megkeresztelkedni, a hit döntése ott van a szívükben. Soli Deo Glória!
Az Életfácska Református Óvodásaink közül 19 kisgyermek iskolába készül, hálát adunk a családokkal együtt az életükért, szép fejlődésükért, imádkozunk értük, hogy iskolásként helyt tudjanak állni az új intézményben s kedvességet találjanak nevelőik előtt.
Az új óvoda építésével kapcsolatban a papírmunka folyamatban van.
A zichyújfalui iskola fenntartói átadása-átvétele a törvényesség útján halad előre, tesszük a dolgunkat, hogy biztonságosan, szép rendben induljon majd szeptember 1-én, mint református tanintézmény.
Bátorítjuk testvéreinket, hogy az adó 1%-át ajánlják a Magyarországi Református Egyház javára. Technikai száma: 0066. Gyülekezetünkben gyűjtést hirdetünk a parókia épület födém és külső szigeteléséhez, bepucolásához, ugyan nyertes pályázattal 3 millió forintot kapunk, de ez kevés a munka elvégzéséhez. A jókedvű adakozót szereti és megáldja, áldja is meg az Isten! Az egyházfenntartói járulékról se feledkezzünk meg, mint anyaegyházközség a terheket együtt kell hordozzuk, mert rendszeres külső anyagi forrása nincs a gyülekezetnek, hiszen tagjaiban él.

Pünkösdi ünnepi istentiszteletek rendje:
MÁJUS 20-án: Agárdon 9.30 órakor, Gárdonyban 11.00 órakor úrvacsoraosztással.
Gárdonyban 15.00 órakor Konfirmáció!
MÁJUS 21-én: Agárdon 9.30 órakor, Gárdonyban 11.00 órakor úrvacsorás istentiszteletek.
MÁJUS 26-án Egyházmegyei Sportnap lesz a Csuka Csarnokban Agárdon 9.00 órától.
Szeretettel hívok mindenkit a rendszeres hét közbeni és vasárnapi alkalmainkra is, honlapunkon tájékozódhatnak az érdeklődők. www. gardonyrefhir.hu .
Isten áldja és őrizze településünket, az itt lakó családokat! Áldást békességet!

Karl Melinda , református lelkipásztor

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!

2018.03.24. Házaspári Csendesnap

ref_csendesnap_1

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!

2018. Február. Református Hírek

Böjt hava

“6Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! 7Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! 8Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. 9Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, 10ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.11Az Úr vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. 12Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. 13Ha nem járkálsz a nyugalom napján, kedvteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, 14akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. – Az Úr maga mondja ezt.” 

Ézsaiás 58, 6-14. 

2018-ban a CSALÁDOKÉRT hirdetünk közös böjtöt: 1. a szűk családjainkért, szülő-gyermek , és a házaspárok kapcsolatáért; 2. a lelki családért-gyülekezetért; és a 3. nemzetünkért. Szeretettel buzdítunk minden kedves Olvasót a Biblia szerinti, 40 napos nagy böjtre. Hogy könnyebb legyen ez a tevékeny böjt, Hamvazószerdától (február14-től) minden nap a Gárdonyi Reformátusok Facebook csoportban napi feladatokat olvashatnak majd, melyeket követhetnek és szívből végezhetnek, így szolgálva szeretteiket, közösségünket. Isten dicsőségére és gyülekezetünk javára az egyházfenntartói járulékot is igyekezzünk kiböjtölni szép szokás szerint e hónapban.

Számlaszám OTP 11736116-20021764 Gárdonyi Református Egyházközség. 

ALKALMAINK:

Nemcsak a Házasság hetére készülünk, hanem a ” Házasság hava” rendezvénnyel 4 részes sorozatot hirdetünk: Isten rendje a házasságban címmel.

Február 6-án, 18.00 óra: Isten terve a házasságban? Mi a házasság alapja?

Február 13-án, 18.00 óra: A bátorság emberei- filmklub

Február 20-án 18.00 óra: Férfivá és nővé! Szerepek és szerepkörök

Február 27-én, 18.00 óra: Az elfogadás titka

Helyszín az Élet Fája Gyülekezeti Ház (Gárdony Bóné K u. 8)gyermekfelügyeletet biztosítunk. Szeretettel várjuk a megerősödni vágyó, vagy házasságra készülő párokat! 😊

Február 14-én 16.00 órakor CSALÁDI ISTENTISZTELET, zenés délutáni alkalom.

GONDOSKODÁS napja február 23-án, pénteken 8.00-11.00 óráig lesz.

Gyermekversek Dávid és Góliátról:

Bakos Luca Sára 4. oszt.                                    Pintér Alexandra 4. oszt

Góliát nagy volt és erős.                                         Góliát a kedvem nem szeged

Ő eddig mindenkit legyőz.                                      Én kiállok ellened

Ekkor jött Dávid.                                                      A parittyám repül,

És Góliát a parittyától a földre hanyatlik.               s te a földön elterülsz! 

 

Àldás, békességet a személyes találkozásig is!              Karl Melinda református lelkész

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!

2018.02.01. Felhívás!

A Gárdonyi Református Egyházközség mint a református temető tulajdonosának és fenntartójának felhívása !

A 2018. ÉVBEN ÉS AZ ELŐTTE VALÓ ÉVEKBEN LEJÁRT SÍRHELYEKET KÉRJÜK MEGVÁLTANI,  EGYEZTETNI ÉS BEFIZETNI SZIVESKEDJENEK:

GÁRDONYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG,
LELKÉSZI HIVATAL
2483. GÁRDONY,
BÓNÉ KÁLMÁN UTCA 8.
HIVATALI IDŐ: KEDDTŐL PÉNTEKIG , 9 – 12 ÓRÁIG
Bejelentkezés hivatali időn kívüli időponthoz: 30/584 6016 számon lehetséges.

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!

2018.01.07. Az új presbiterek ünnepélyes fogadalomtétele

Január 7-én a gárdonyi istentisztelet keretében  az új presbiterek ünnepélyes fogadalomtételére került sor a megkezdett 6 éves ciklusra.

A Gárdonyi Református Egyházközség gondnoka 2018. januárjától:

Tényiné Gölöncsér Éva

presbiterei: Császár Attila, Gödör István, Kalló Ferencné, Magyar Árpádné
Oláh László, Tényiné Gölöncsér Éva, Szőts Ágnes, Dr. Végh Dóra 

pótpresbiterek: Kovács Irma, Heresznyei Jenő, Rózsa Attila, Szabó Ferenc Máté

Kep11

kep14

kep13

 

kep15

 

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!

2018. Évköszöntő

Évköszöntő

Főtiszteletű Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke köszönti a magyar reformátusságot a 2018. évi Bibliaolvasó kalauz első oldalán, őt idézem és bátorítok minden Testvéremet, hogy kapcsolódjon be az imádkozó közösségünkbe: 

“URAM, TANÍTS MINKET IMÁDKOZNI, 
AHOGY JÁNOS IS TANÍTOTTA A TANÍTVÁNYAIT.”
Lukács evangéliuma 11,1 

Az imádkozó emberről már Keresztelő János tanítványai is láttak- és kaptak mintát. Jézus korában ugyanis egy-egy jellegzetes ima alapján meg lehetett különböztetni a vallási csoportokat. A saját imaforma növelte a csoport összetartozás-tudatát, és kifejezte az Istennel való kapcsolatuk csak rájuk jellemző lényegét. Jézus tanítványainak a kérése, hogy egy tőle származó imádságot kívánnak, emblematikus jelentőségű. Jele a Mesterrel való kapcsolatuknak és a többiektől való különbözőségüknek. Az imádkozni tanító Jézus ezért a legfontosabbakat foglalja össze.

A „Mi Atyánk…” az imádkozás „nyelviskolája” és ismertető jel: világos, tömör, rövid, teljes summája Jézus tanításának. Egyenesen didaktikus bevezetést ad a keresztyén életbe.

A Jézus által tanított imádság a cselekvő és engedelmes keresztyén ember imája, aki kapcsolatban van Istenével. Szinte életszükséglete az imádság, a szükséges lélegzetvétel egy formája, hogy élni tudjon. Amikor Isten megteremtette az embert, párbeszédbe kezdett vele, ezért az ember lényegéhez tartozik az imádság. Mondhatjuk: az imádság a hívő ember „magatartása”. Szükséglete, hogy szüntelenül benne legyen ebben az élő kapcsolatban, amely válaszadás, társalkodás az élő Istennel. Nem kívánságlista, hanem válasz arra, hogy hogyan fedezem fel a világ- és a saját életem dolgaiban az Isten munkáját. Kifejeződése annak, hogy felismertem, mit vár el tőlem Isten. Ezért a keresztyén ember felfogásában az imádság és a cselekvés összetartozik.

Az emberi cselekvésnek imádsággal kell kezdődnie. Az imádságról már Kálvin is azzal a címmel tanított, hogy „Az imádság a hit legfőbb gyakorlása, általa nyerik el nap, mint nap, Isten jótéteményeit” (Institutio, 3.20). Ezt erősíti a Karl Barthnak tulajdonított mondás is: „Az imádságra kulcsolt kéz a világ rendezetlensége elleni lázadás kezdete.”

A fentiek miatt, Jézus Krisztus életfontosságú imádsága szólaljon meg ajkunkon az év minden napján!

Hálaadással zártuk a múlt esztendőt, és az idei évnek legnagyobb kihívása az új óvoda felépítése és bölcsőde alapítása lesz, a gárdonyi városrészben.  Elnyert állami támogatásból fogjuk finanszírozni ezt a komoly beruházást, e hónapban kerül sor a szerződés aláírására. 
Az Egyházközség Presbitériuma nevében köszönetemet fejezem ki, mindazoknak, akik segítettek bennünket a több mint egy évig tartó előkészítő munkákban. 

Januári alkalmaink
– Január 7-én az istentisztelet keretében lesz ( Gárdony (11.00 óra) az új presbiterek ünnepélyes fogadalomtétele a megkezdett 6 éves ciklusra.

Január 14. 16.00: családi istentisztelet (Élet Fája Református Gyülekezeti Ház, Gárdony)
Január 25-26-án az ökumenikus imahét keretében, csütörtökön az agárdi római katolikus templomban református, pénteken Gárdonyban a református gyülekezeti házban katolikus istentiszteletet tartunk, melyre szeretettel hívjuk a Testvéreket.
– S izgalommal készülünk a február 10-i ökumenikus farsangi bálra! A múlt évi vidám, örömteli estre visszagondolva, csak azt tudom írni, hogy aki szeret táncolni és nagyokat beszélgetni baráti társaságban, annak itt a helye. 

A hétközbeni rendszeres alkalmak továbbra is folytatódnak, információk a gardonyrefhir. hu honlapon. A Bibliaiskolában e hónapban a Dániel könyvét tanulmányozzuk, péntekenként 16.30-kor kezdünk, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Isten áldását kérve a 2018-as esztendőre, boldog új esztendőt kívánok minden kedves Olvasónak!
Karl Melinda, református lelkipásztor

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!

2017. Decemberi Református Hírek

A december nagyon gazdag hónap: Advent, a várakozás ideje; Karácsony, Jézus Urunk születésnapja; Óév búcsúztatása; készülés az Újév köszöntésére. Egy-egy megálló a Biblia Istenének életet (újjá)formáló magvas üzenetével. Valóban megállunk? Nem rohannak tova a lehetőségek, hogy megéljük a testet öltött Ige szeretetét? Ahogyan magam köré nézek, mélyen a szemekbe: kutakodás látok idős asszonyban régi történések után, mert lassan elhagyja az emlékezete, vagy a morfiumos tapaszok miatti foszlányokat. Gyászolónak üresen maradt kezét nézem, ahogyan hiába nyújtja a Kedves után. Figyelem az erős embereket is: intézkednek. Utána a finomabb lélek azon tanakodik, hogy valóban kedvére tudott-e tenni annak akiért felelősséget vállalt, a darócabb felháborodik, hogy nem simultak bele a jó megoldásba, pedig ő abba bizony elfáradt… A gyerekek pedig közben hideg ide, vagy oda, nevetve rollereznek reggelente az úttesten az iskola felé. Hogyan tudnak ilyen vidámak lenni? Ismerem őket nem könnyű az életük. Ők annak élik meg. Szeretem hallgatni ahogyan imádkoznak, én velük együtt.

Isten útmutatása pedig így szól:

” Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert Őbenne lakik az istenségnek egész teljessége testileg és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert Ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.” Kolossé levél 2,9-10.

ÜNNEPI ALKALMAINK:

December 24-én délelőtti istentiszteletek a szokásos időben .

 A hittanos gyerekek Ünnepi Műsora:
Agárdon 15.00 órakor a templomban, Gárdonyban a 11.00 órás  délelőtti istentisztelet keretében. 

December 25. és 26-án KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEK: Agárdon 9.30 órakor a templomban, Gárdonyban 11.00 órakor a gyülekezeti házban, Dinnyésen 25-én 15.00 órakor a Hagyományőrző Központban. Úrvacsorát minden alkalommal vehetnek.

December 31-én ÓÉV BÚCSÚZTATÓ HÁLAADÓ ISTENTISZTELET Agárdon 9.30 óra, Gárdonyban 11.00 órakor.
2018. Január 1-én ÚJÉVI ISTENTISZTELET Gárdonyban 15.00 órakor a gyülekezeti házban. Január, február hónapokban összevontan Gárdonyban lesznek 11.00 órakor az istentiszteletek a jeges hideg miatt.
Nagy szeretettel várom az alkalmakra a lelki családomat, a gyülekezetbeli Testvéreket, Barátaimat, s minden nyitott szívű Olvasót. A találkozásig is Isten szeretete őrizzen bennünket, áldást békességet kívánok az ünnepekre!

Karl Melinda, református lelkipásztor

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!

2017. December 3. Adventi Hangverseny

Advent

Képek az Adventi Hangversenyről:

kep1

kep3

kep4

kep6

kep10

kep11

Rovat(-ok): Nincs kategorizálva | Írja le véleményét!