1Tim 6, 12: „Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.”

2018. Presbiteri ülések

Presbiteri ülés. 2018. 01. 28.

 A 2018. 01. 28.-án tartott presbiteri ülésen a következő határozatokat hoztuk:

2018/01/12 sz. határozat:

Életfája Gyülekezeti Ház felső részét (ingatlanrészt) 2.500.-ft/fő/éj-ben határozta meg a Presbitérium 

2018/01/13sz. határozat:

Temetőhasználati díj összege változott, sírkő készítő: 5.000.-ft,  világi búcsúztató 20.000.-ft járul hozzá a temető fenntartáshoz

2018/01/14. sz. határozat:

 Az egyházfenntartói járulék összege nem változott, – teljes jogú egyháztag (lásd egyházi törvényben előírtakat) aki presbitérium által meghatározott évi 8.000.-ft-ot megfizeti.

Tényiné Gölöncsér Éva , a Gárdonyi Református Egyházközség gondnoka

Comments are closed.