Kol 1, 11: „Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.”

2017.11.05. Presbiterválasztás

Kedves Testvérek!

A mai istentiszteletet követő egyházközségi közgyűlésen a teljesjogú egyháztagok ( a választói névjegyzékben 156 fő) közül 53-an éltek választójogukkal és döntöttek/ döntöttünk a következő 6 évben szolgáló presbiterek- pótpresbiterek ill a gyülekezet gondnokának személyéről. Ezek alapján a Gárdonyi Református Egyházközség
gondnoka 2018. januárjától:

Tényiné Gölöncsér Éva

presbiterei:
Császár Attila
Gödör István
Kalló Ferencné
Magyar Árpádné
Oláh László
Tényiné Gölöncsér Éva
Szőts Ágnes
Végh Dóra Dr

pótpresbiterek:
Kovács Irma
Heresznyei Jenő
Rózsa Attila
Szabó Ferenc Máté

Az ünnepélyes fogadalomtétel 2018 január 7-én lesz az istentiszteleten.

Kép 2.

Kép 3.

Kép 4.

Kép 5.

Kép 6.

Kép 7.

Comments are closed.