2018.Május. Református Hírek

ApCsel 2, 1-4.
Pünkösd a Szentlélek kitöltetése és a keresztyén egyház születésnapja. A Lélek erejével,-dünamiszával- betöltekezett tanítványok bátor bizonyságtétele a feltámadott Jézusról, aki a Krisztus, magával ragadott vagy 3000 férfit, akik megbánták bűneiket, istentelenségüket és megkeresztelkedtek azon a napon. Így született meg a keresztyén egyház és így él ma is híveiben a Krisztus test. A Lélek ma is megeleveníti a Szentírás betűit, meglátom annak fényében magam, bűnbánatra vezet és bűnvallástételre, a hit döntése megszületik a szívben, és íme új ember áll előttünk: a krisztusi, akinek bűnei megbocsáttattak, aki szeretet kapcsolatban van az élő Istennel mindörökké. Fejében rend van, mert tudja kihez tartozik, szíve élő és szerető, cselekedeteiben aktív, mert Isten Országát építi. Egyszerű, kristálytiszta folyamat ma is. Így születnek új életek, új kezdet.
Örömmel hirdetem, hogy gyülekezetünkben Pünkösdkor 40 ifjú és 2 felnőtt fog konfirmálni, azaz szövetséget kötni, erősíteni az élő Istennel. Többen most fognak megkeresztelkedni, a hit döntése ott van a szívükben. Soli Deo Glória!
Az Életfácska Református Óvodásaink közül 19 kisgyermek iskolába készül, hálát adunk a családokkal együtt az életükért, szép fejlődésükért, imádkozunk értük, hogy iskolásként helyt tudjanak állni az új intézményben s kedvességet találjanak nevelőik előtt.
Az új óvoda építésével kapcsolatban a papírmunka folyamatban van.
A zichyújfalui iskola fenntartói átadása-átvétele a törvényesség útján halad előre, tesszük a dolgunkat, hogy biztonságosan, szép rendben induljon majd szeptember 1-én, mint református tanintézmény.
Bátorítjuk testvéreinket, hogy az adó 1%-át ajánlják a Magyarországi Református Egyház javára. Technikai száma: 0066. Gyülekezetünkben gyűjtést hirdetünk a parókia épület födém és külső szigeteléséhez, bepucolásához, ugyan nyertes pályázattal 3 millió forintot kapunk, de ez kevés a munka elvégzéséhez. A jókedvű adakozót szereti és megáldja, áldja is meg az Isten! Az egyházfenntartói járulékról se feledkezzünk meg, mint anyaegyházközség a terheket együtt kell hordozzuk, mert rendszeres külső anyagi forrása nincs a gyülekezetnek, hiszen tagjaiban él.

Pünkösdi ünnepi istentiszteletek rendje:
MÁJUS 20-án: Agárdon 9.30 órakor, Gárdonyban 11.00 órakor úrvacsoraosztással.
Gárdonyban 15.00 órakor Konfirmáció!
MÁJUS 21-én: Agárdon 9.30 órakor, Gárdonyban 11.00 órakor úrvacsorás istentiszteletek.
MÁJUS 26-án Egyházmegyei Sportnap lesz a Csuka Csarnokban Agárdon 9.00 órától.
Szeretettel hívok mindenkit a rendszeres hét közbeni és vasárnapi alkalmainkra is, honlapunkon tájékozódhatnak az érdeklődők. www. gardonyrefhir.hu .
Isten áldja és őrizze településünket, az itt lakó családokat! Áldást békességet!

Karl Melinda , református lelkipásztor

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?