2018. Évköszöntő

Évköszöntő

Főtiszteletű Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke köszönti a magyar reformátusságot a 2018. évi Bibliaolvasó kalauz első oldalán, őt idézem és bátorítok minden Testvéremet, hogy kapcsolódjon be az imádkozó közösségünkbe: 

“URAM, TANÍTS MINKET IMÁDKOZNI, 
AHOGY JÁNOS IS TANÍTOTTA A TANÍTVÁNYAIT.”
Lukács evangéliuma 11,1 

Az imádkozó emberről már Keresztelő János tanítványai is láttak- és kaptak mintát. Jézus korában ugyanis egy-egy jellegzetes ima alapján meg lehetett különböztetni a vallási csoportokat. A saját imaforma növelte a csoport összetartozás-tudatát, és kifejezte az Istennel való kapcsolatuk csak rájuk jellemző lényegét. Jézus tanítványainak a kérése, hogy egy tőle származó imádságot kívánnak, emblematikus jelentőségű. Jele a Mesterrel való kapcsolatuknak és a többiektől való különbözőségüknek. Az imádkozni tanító Jézus ezért a legfontosabbakat foglalja össze.

A „Mi Atyánk…” az imádkozás „nyelviskolája” és ismertető jel: világos, tömör, rövid, teljes summája Jézus tanításának. Egyenesen didaktikus bevezetést ad a keresztyén életbe.

A Jézus által tanított imádság a cselekvő és engedelmes keresztyén ember imája, aki kapcsolatban van Istenével. Szinte életszükséglete az imádság, a szükséges lélegzetvétel egy formája, hogy élni tudjon. Amikor Isten megteremtette az embert, párbeszédbe kezdett vele, ezért az ember lényegéhez tartozik az imádság. Mondhatjuk: az imádság a hívő ember „magatartása”. Szükséglete, hogy szüntelenül benne legyen ebben az élő kapcsolatban, amely válaszadás, társalkodás az élő Istennel. Nem kívánságlista, hanem válasz arra, hogy hogyan fedezem fel a világ- és a saját életem dolgaiban az Isten munkáját. Kifejeződése annak, hogy felismertem, mit vár el tőlem Isten. Ezért a keresztyén ember felfogásában az imádság és a cselekvés összetartozik.

Az emberi cselekvésnek imádsággal kell kezdődnie. Az imádságról már Kálvin is azzal a címmel tanított, hogy „Az imádság a hit legfőbb gyakorlása, általa nyerik el nap, mint nap, Isten jótéteményeit” (Institutio, 3.20). Ezt erősíti a Karl Barthnak tulajdonított mondás is: „Az imádságra kulcsolt kéz a világ rendezetlensége elleni lázadás kezdete.”

A fentiek miatt, Jézus Krisztus életfontosságú imádsága szólaljon meg ajkunkon az év minden napján!

Hálaadással zártuk a múlt esztendőt, és az idei évnek legnagyobb kihívása az új óvoda felépítése és bölcsőde alapítása lesz, a gárdonyi városrészben.  Elnyert állami támogatásból fogjuk finanszírozni ezt a komoly beruházást, e hónapban kerül sor a szerződés aláírására. 
Az Egyházközség Presbitériuma nevében köszönetemet fejezem ki, mindazoknak, akik segítettek bennünket a több mint egy évig tartó előkészítő munkákban. 

Januári alkalmaink
– Január 7-én az istentisztelet keretében lesz ( Gárdony (11.00 óra) az új presbiterek ünnepélyes fogadalomtétele a megkezdett 6 éves ciklusra.

Január 14. 16.00: családi istentisztelet (Élet Fája Református Gyülekezeti Ház, Gárdony)
Január 25-26-án az ökumenikus imahét keretében, csütörtökön az agárdi római katolikus templomban református, pénteken Gárdonyban a református gyülekezeti házban katolikus istentiszteletet tartunk, melyre szeretettel hívjuk a Testvéreket.
– S izgalommal készülünk a február 10-i ökumenikus farsangi bálra! A múlt évi vidám, örömteli estre visszagondolva, csak azt tudom írni, hogy aki szeret táncolni és nagyokat beszélgetni baráti társaságban, annak itt a helye. 

A hétközbeni rendszeres alkalmak továbbra is folytatódnak, információk a gardonyrefhir. hu honlapon. A Bibliaiskolában e hónapban a Dániel könyvét tanulmányozzuk, péntekenként 16.30-kor kezdünk, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Isten áldását kérve a 2018-as esztendőre, boldog új esztendőt kívánok minden kedves Olvasónak!
Karl Melinda, református lelkipásztor

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?