Kol 3, 17: „Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”

Bibliai Pihenőpark

Bibliai Pihenő Park kialakítása a Gárdonyi Református templom környezetében

A projekt Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A 9,59 millió forint európai uniós támogatás segítségével létrehozásra kerül a Bibliai Pihenőpark. A 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Projekt adatok:

Felhívás kódja, megnevezése:            TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

Projekt címe és azonosító száma:       Bibliai Pihenőpark kialakítása a Gárdonyi Református templom környezetében, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00022

Szerződött támogatás összege:          9,59 m Ft  

Támogatás mértéke:                           100 %  

Megvalósítás ideje:                            2019.05.08. – 2020.12.31.

A TOP-7.1.1-16 azonosító számú projekt keretében létrehozott HKFS-ben foglaltak megvalósításához kapcsolódóan kerül támogatásra a Bibliai Pihenőpark kialakítása, a Gárdonyi Református Templom környezetében (2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 8).

A Park nem csak egy térrendezés, de a környezetéből adódóan és az interaktív elemeknek köszönhetően lelki feltöltődésre, elmélyülésre is alkalmas lesz. A Bibliai Pihenőpark a megvalósulás után Gárdony város programjaiba becsatlakozva különböző rendezvények, programok helyszínéül szolgál.

A beruházás keretében tematikus park kialakítása történik a minőségi és élhető kisváros kialakítása, a növekvő népesség és a helyi közösség megtartása érdekében.

A projekt célja:

  • belvárosi funkció kialakulásának elősegítése
  • multifunkcionális, új funkciójú park létrehozása
  • innovatív, hiánypótló beruházás
  • városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása
  • parki eszközök, bútorok beszerzése
  • minőségi időeltöltés lehetőségének megteremtése
  • hozzájárulás a hitéleti ismeretek bővítéséhez

Comments are closed.